Magazín BOZP

Aktuální články o BOZP, požární ochraně, HACCP a GDPR

Magazín BOZP

Hasící přístroje jsou nezbytným vybavením pro různé druhy provozů, kde hrozí nebezpečí požáru. Existuje několik typů hasících přístrojů, z nichž každý je vhodný pro jiné typy požárů.

Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje problematiku provádění revizí a kontrol spotřebičů, el. ručního nářadí, tlakových nádob, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů apod., ale stále se nějak pozapomíná na pravidelné kontroly regálů a žebříků, přestože se tyto prostředky vyskytují téměř ve všech společnostech – ať už v menším nebo...

Práce ve skladech je často spojena s mnoha nebezpečími pro zaměstnance, včetně pracovních úrazů při manipulaci se skladovaným materiálem, práci ve výškách a obsluze vysokozdvižných vozíků. Aby se minimalizovalo riziko a zajistila bezpečnost pracovního prostředí, je nezbytné, aby skladové operace probíhaly v souladu s přísnými bezpečnostními...

Pracovní prostředí, ve kterém se využívají žebříky, vyžaduje pečlivé dodržování bezpečnostních norem a předpisů. Práce s žebříkem, ač může být zdánlivě rutinní, nese sebou značné riziko pracovních úrazů, zejména při nedodržování přísných bezpečnostních opatření.

Naše společnost Vám přináší komplexní školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zaměřené nejen na živnostníky a drobné podnikatele v oboru lanových technik, ale také na firmy, které si přejí systematicky školit své zaměstnance.

Ohrožení požárem vyžaduje náležitou péči, ať už spravujete rekreační chatu, podnikáte či provozujete rozsáhlý průmyslový závod. Předpisy týkající se požární ochrany neznají kompromisy, neboť se dotýkají bezpečnosti a života nejen vašich zaměstnanců, ale i vás samotných. S dohledem státního požárního dozoru a sankcemi dosahujícími až do výše milionu...

Preventivní požární prohlídky představují klíčový prvek v rámci dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Tyto prohlídky jsou pevně zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jejich účelem je zajišťovat bezpečnost a odstraňovat případné závady, a to prostřednictvím odborně způsobilých osob,...

Otázky týkající se Bezpečnosti a Ochrany Zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, stejně jako Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci (BOZP) zaměstnanců škol, patří mezi nejkomplexnější v oblasti zpracování dokumentace a plnění příslušných požadavků.

Audit bezpečnosti práce (BOZP) představuje systematický přezkum systémů a kontrol, které zajišťují bezpečnost práce, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky ve firmě. Provedení tohoto auditu je doporučováno zejména větším firmám s vyšším rizikem provádět alespoň jednou ročně. Cílem auditu je identifikovat potenciální zdravotní a bezpečnostní...

Bezpečnost při práci s jeřábem je nejvyšší prioritou pro zajištění bezpečného provozu a zabránění potenciálním nebezpečím. Zde jsou klíčové prvky bezpečnostního systému např. pro jeřáb typu SLI 05:

Od 24. srpna 2023 je zakázáno profesionální a průmyslové použití výrobků s obsahem těchto látek nad 0,1 % osobami, které neabsolvovaly speciální odbornou přípravu, a to včetně OSVČ.

Roční prověrka BOZP, neboli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může být pro některé zaměstnavatele stále zahalena nejasnostmi. V tomto článku se zaměříme na ucelené informace ohledně toho, co, jak, kdy a kdo by měl tuto prověrku provádět.

Objednejte si naše služby  723 114 113

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.