BOZP s motorovou pilou

08.06.2024

Motorová pila je velmi užitečný, ale zároveň nebezpečný pracovní nástroj. Nesprávné zacházení nebo zbytečná chyba může mít pro člověka fatální následky. Pracujete-li s motorovou pilou nebo chystáte-li se ji koupit a naučit se s ní pracovat, přečtěte si zásady pro bezpečnou práci ještě před jejím uvedením do provozu.

Základní bezpečnostní pravidla

 1. Věk a zdravotní způsobilost

  • S motorovou pilou smí pracovat pouze osoby starší 18 let, které jsou zdravotně způsobilé. Výjimku mohou tvořit mladiství starší 16 let, kteří absolvují školení pod dohledem odborně způsobilé osoby.
 2. Odpovědnost

  • Osoba, která pracuje s motorovou pilou, je vůči ostatním osobám zodpovědná za případné úrazy, poškození zdraví nebo majetku.
 3. Kondice a psychický stav

  • Pracovník musí být zdravotně způsobilý, dobře odpočatý a v dobré fyzické i psychické kondici.
 4. Zakázané látky

  • Je přísně zakázáno pracovat s motorovou pilou pod vlivem alkoholu, omamných látek a léků, které snižují reakceschopnost.
 5. Používání originálních náhradních dílů

  • Vždy kupujte originální náhradní díly nebo příslušenství (vodící lišty, řetězy apod.). Falzifikáty mohou ohrozit vaši bezpečnost.
 6. Úpravy motorové pily

  • Nikdy na motorové pile nedělejte žádné změny nebo úpravy, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
 7. Kardiostimulátory

  • Pokud používáte kardiostimulátor, poraďte se s lékařem ohledně používání motorové pily, která může vytvářet nízké elektromagnetické pole.
 8. Odborné školení

  • Pokud jste ještě nikdy s motorovou pilou nepracovali, je nutné absolvovat odborné školení nebo se nechat poučit prodejcem.

Kontrola motorové pily před nastartováním

 1. Bezpečnostní provozní kontrola

  • Před nastartováním motorové pily vždy proveďte bezpečnostní kontrolu.
 2. Řetěz

  • Zkontrolujte ostrost a napnutí řetězu. Ostrý a správně napnutý řetěz je bezpečnější a efektivnější.
 3. Provozní kapaliny

  • Doplňte benzín a olej na pevném povrchu a ujistěte se, že nejsou v blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně.
 4. Čistota pily

  • Očistěte pilu od povrchových nečistot.
 5. Kontrola úniku paliva

  • Pokud zjistíte únik benzínu, pilu nestartujte.
 6. Řetězová brzda

  • Zablokujte řetězovou brzdu před startem pily.

Startování motorové pily

 1. Bezpečné prostředí

  • Nestartujte pilu tam, kde jste nalévali benzín. Startujte minimálně 3 metry od tohoto místa a vyhněte se uzavřeným prostorům.
 2. Postup při startování

  • Nikdy nestartujte motorovou pilu z ruky. Položte ji na rovnou plochu a chyťte oběma rukama.

Kontrola motorové pily po nastartování

 1. Plynová páčka

  • Ověřte, zda plynová páčka funguje plynule.
 2. Řetězová brzda

  • Zkontrolujte funkčnost řetězové brzdy při běžícím motoru.
 3. Mazání řetězu

  • Ověřte, že pila správně maže řetěz.

Údržba a servis motorové pily

 1. Pravidelná údržba

  • Provádějte pravidelnou údržbu dle frekvence používání pily.
 2. Opravy

  • Opravy a údržbářské práce provádějte v rozsahu popsaném v návodu k obsluze.
 3. Kontrola těsnosti

  • Pravidelně kontrolujte těsnost uzávěru nádrže na benzín.
 4. Zachytávač řetězu

  • Kontrolujte funkčnost zachytávače řetězu.

Obecná bezpečnost při práci s motorovou pilou

 1. Osobní ochranné prostředky (OOPP)

  • Používejte kvalitní ochranné prostředky, jako pracovní oblečení, boty, přilbu, ochranný štít, sluchátka a rukavice.
 2. Vypnutí motoru

  • Okamžitě vypněte motorovou pilu, pokud hrozí jakékoliv nebezpečí.
 3. Bezpečný terén

  • Dbejte na stabilitu povrchu, kde pracujete, a mějte zmapovaný terén kolem vás.
 4. Práce ve dvojici

  • Nepracujte s motorovou pilou osamoceně, vždy mějte poblíž další osobu.
 5. Ochranná sluchátka

  • Buďte opatrní při používání ochranných sluchátek a mějte přehled o dění kolem sebe.
 6. Nebezpečí zpětného rázu

  • Extrémní pozor dávejte na zpětný ráz, který může způsobit smrtelná řezná zranění.

BOZP s motorovou pilou

Dodržování výše uvedených zásad, pravidel a doporučení je klíčové pro bezpečnou práci s motorovou pilou. Věnujte pozornost pravidelnému školení, údržbě a používání ochranných pomůcek. Zajištěním těchto aspektů snížíte riziko úrazů a zajistíte bezpečné pracovní prostředí.