BOZP

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI

Bezpečnost práce - BOZP

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) jsme schopni Vám pomoci s veškerými zákonnými povinnostmi:

Pravidelná roční prověrka BOZP

zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

Školení BOZP

zaměstnavatel je povinen proškolit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druhy školení BOZP

SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ

  • Školení v oblasti krizového a havarijního plánování

Formy školení :  

  1. Školení s lektorem - Školení kdekoliv v rámci ČR - u nás, ve Vaší provozovně nebo kdekoliv podle Vašeho přání. 
  2. E-learning - online školení přes internet, ideální řešení při vyšší fluktuaci zaměstnanců nebo při větším množství provozoven po ČR, možnost školení v angličtině

Zastupování u kontrol inspektorátu práce 

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování. 

Zpracování dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP může být základní, ale také velmi rozsáhlá. Vždy přizpůsobujeme dokumentaci konkrétnímu provozu dle individuálních podmínek. U nás nikdy nebudete platit nic navíc. 

Řešení pracovních úrazů

Všechny pracovní úrazy a nemoci s povolání Vám pomůžeme vyřešit. Můžeme zajistit osobní přítomnost a také všechny potřebné hlášení na úřady.

Hlídání povinných termínů

Budeme za Vás hlídat, veškeré povinné termíny periodických školení, revizí, kontrol a zajistíme bezproblémovou aktualizaci Vaši dokumentace. 


Bezplatná konzultace

Rádi Vám poskytneme úvodní konzultaci zdarma.