Školení pro práci ve výškách

13.01.2024

Naše společnost Vám přináší komplexní školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zaměřené nejen na živnostníky a drobné podnikatele v oboru lanových technik, ale také na firmy, které si přejí systematicky školit své zaměstnance.

Odborné školení pro bezpečnost práce

Naše školení pro práci ve výškách respektuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a je k dispozici pro celou Českou republiku. Naši klienti mohou očekávat profesionální výuku, kterou zajišťují certifikovaní lektoři s bohatými zkušenostmi v oblasti lanových technik.

Prevence pádů a bezpečný pohyb ve výškách

Jedním z klíčových aspektů našeho školení je eliminace rizik spojených s výškovými pracemi, zejména nebezpečí pádů. Pro úklidové pracovníky, elektrikáře, malíře, údržbáře, zedníky, pokrývače, klempíře, izolatéry, lešenáře a další profesionály poskytujeme školení, které se zaměřuje na specifika každé profese.

Školení pro různé profese

Naše školení není omezeno jen na profesionály, kteří se s prací ve výškách setkávají denně. Oslovujeme i ty, kteří se s touto problematikou setkávají příležitostně, ale je pro ně nezbytné získat určité odborné znalosti. Bez ohledu na četnost setkávání s prací ve výškách nabízíme důkladnou přípravu v českém i anglickém jazyce.

Obsah školení

  1. Přípravná část: Seznámení s účastníky, představení programu a ověření zdravotní způsobilosti.

  2. Teoretická část: Výklad teorie práce ve výškách, základy zdravovědy, evakuace a seznámení s příslušnými vyhláškami. Identifikace rizik a jejich teoretická eliminace.

  3. Technická část: Detailní pohled na použité materiály při výrobě OOPP, odolnost při práci a druhy prostředků první pomoci. Zaměření na psychologický tlak na pracovníky a technologické aspekty spojené s prací ve výškách.

  4. Praktická část: Výcvik pracovníků ve výškách na různých typech povrchů a technikách, včetně visutého žebříku.

Zajímavá a bezpečná práce ve výškách

Naše firma Zenco BOZP pokrývá zakázky po celé České republice. Individuální přístup zahrnuje i přesnou cenovou kalkulaci s dopravným. 

Bezpečnost a odbornost jsou u nás na prvním místě.