Kontrola OIP, HZS, KHS

Čěká Vás kontrola ze strany státních orgánů? 

Krajské hygienické stanice (KHS) představují správní úřady pod Ministerstvem zdravotnictví České republiky s hlavním úkolem v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Jejich činnost je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., zejména v § 82, a zaměřuje se na hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo, která mohou vyplývat z přírodních, životních a...

Odbor prevence se v rámci Hasičského záchranného sboru (HZS) zaměřil na kontrolní činnost, která představuje klíčovou část zabezpečení státní správy v oblasti požární ochrany (PO). Odbor prevence, odpovědný za tuto kontrolní činnost, se nejen stará o provádění kontrol na poli požární ochrany, stavební prevence a zjišťování příčin požárů, ale také...

Pracovněprávní vztahy jsou pro mnohé složitým labyrintem, ve kterém se často těžko orientuje. Zaměstnavatelé někdy využívají neznalosti svých zaměstnanců a porušují pracovní předpisy. Aby se tomu předešlo, jsou tu kontrolní orgány, jako Inspektorát Práce, které sledují dodržování povinností a bezpečnostních standardů.