Platnost školení BOZP

Školení BOZP a požární ochrany

Odpověď na otázku, jak často je třeba provádět školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany není jednoduchá, neboť záleží na mnoha faktorech, jako například typ pracoviště a na něm prováděné činnosti.

Intervaly školení stanovuje zaměstnavatel dle zjištěných rizik

Navíc u řady školení platí, že intervaly školení stanovuje sám zaměstnavatel a to na základě zjišťování a vyhodnocování rizik při práci a také na doporučení odborníků z oblasti BOZP a PO. Proto bývají intervaly školení v různých firmách a na různých pracovištích různé.

Se stanovením intervalů školení BOZP a PO pomůže profesionál

Pro přesnější odpověď na otázku, jak často je nutné školení provádět, je tedy vhodné kontaktovat osobu odborně způsobilou k prevenci rizik, která je profesionálem v oblasti BOZP a PO a kterou by měla mít každá firma zajištěnu pro své potřeby buď jako externího pracovníka, anebo přímo jako vlastního zaměstnance, jak je tomu především u větších podniků. Objednejte si nezávaznou schůzku našeho odborníka na BOZP a PO, který Vám pomůže přesně stanovit lhůty pro školení BOZP a PO.

Školení BOZP a Požární ochrany při nástupu do zaměstnání

Obecně lze konstatovat, že vstupní školení BOZP a PO je nutno úspěšně absolvovat při nástupu do zaměstnání a tedy hned první den v práci ještě před samotným začátkem provádění pracovních činností, přičemž bez úspěšného absolvování školení a sepsání potřebné dokumentace dokládající proběhlé školení není možné, aby zaměstnanec vykonával jakoukoliv pracovní činnost. K práci samotné může zaměstnanec přejít až po úspěšném absolvování školení.

Školení BOZP a PO při změně pracoviště nebo zavedení nových technologií

Další školení BOZP a PO bude zaměstnanec absolvovat v případě, pokud přejde v rámci podniku na nové pracoviště, případně se jím prováděné pracovní činností zásadně změní zavedením nových technologií nebo změnou legislativy apod.

Školení BOZP a PO v jiných odůvodněných případech

Dále může být potřeba provést školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo Požární ochrany v jiných odůvodněných případech, například při zjištění a vyhodnocení určitého rizika, nebo v případě kdy se zaměstnanec při práci dopouští nějakých chyb, případně z důvodu seznámení se zaměstnanců s novinkami a nejnovějšími trendy v oboru a tím pádem lepší konkurenceschopnosti firmy na trhu aj.