Školení vysokozdvižných vozíku (VZV)

Bezpečnost práce

Základním předpokladem k řízení vysokozdvižných manipulačních vozíku je absolvovat školení na vysokozdvižný vozík.

Školení vysokozdvižného vozíku mohou u naší společnosti absolvovat jak jednotlivci, tak firmy.

Školení můžete podstoupit ve Vaši firmě. Školení vysokozdvižných vozíků vedou u naši firmy certifikovaní lektoři. Samozřejmostí při absolvování kurzu VZV je praktické zaučení na manipulačních vozících. Účastníci kurzu na vysokozdvižný vozík po úspěšném ukončení obdrží řidičský průkaz VZV.

Školení vysokozdvižného vozíku se rozděluje na několik typů:

  • vysokozdvižný vozík základní školení (účastník nevlastní řidičský průkaz VZV)
  • vysokozdvižný vozík opakované školení (každoroční školení vysokozdvižného vozíku v případě zaměstnání odpovídá za pravidelné školení VZV zaměstnavatel)
  • vysokozdvižný vozík rozšiřující školení (možné rozšíření průkazu VZV na vice skupin např. rozšíření ze skupin do 5t na skupiny nad 5t)

Podmínky

Školení na vysokozdvižný vozík muže absolvovat osoba starší 18 let a zdravotně způsobilá.

Ke kurzu řidiče vysokozdvižného vozíku je třeba doložit:

  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k práci jako řidič vysokozdvižného vozíku
  • 1x průkazová fotografie standartních rozměrů

Rozdělení skupin vysokozdvižných vozíků:

Třída I. - Elektrické vozíky

Třída II. - Vozíky se spalovacím motorem

Rozdělení skupin:

A - Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B - Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C - Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D - Vysokozdvižné ručně vedené
E - Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 - Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
W2 - Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
G - Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
Z - Zvláštní vozíky

Právní úprava u VZV:

Školení a kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků zahrnují především tyto předpisy: § 262/2006 § 309/2006, N. V. 168/2002, § 361/2000, § 361/2007, EN 3691+Amd1, ČSN 268805 a nově § 365/2011

Vysokozdvižný vozík kurz a jeho absolvování je jednou z nejdůležitější činností v prevenci rizik a Bozp v oboru doprava a logistika.

Účastí na školení vysokozdvižných vozíku předcházíme nejen sankcím ze strany OIP (oblastní inspektorát práce) tak nákladům spojených s hrazením léčebných nákladů, trvalých následků a ztráty na výdělku u zaměstnanců. Absolvování školení vysokozdvižných vozíků zohledňují i pojišťovny při pojistném plnění.