Bezpečnostní tabulky a BOZP

23.06.2024

Bezpečnostní tabulky jsou neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Setkáváme se s nimi v práci, ve škole, při cestování, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a na mnoha dalších místech. Slouží k informování a varování před nebezpečím, které může ohrozit naše zdraví nebo bezpečnost. Jejich účelem je upozornit na rizika a poskytnout jasné pokyny pro prevenci úrazů a nehod.

Jaké jsou bezpečnostní tabulky?

Bezpečnostní tabulky jsou varovné a informativní značky, které upozorňují na nebezpečné situace a na nevhodné chování, jež by mohlo způsobit zdravotní újmu nebo vést k nebezpečné situaci. Musí být používány výhradně k poskytování informací a pokynů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Z čeho jsou vyrobeny?

Bezpečnostní tabulky jsou obvykle vyrobeny z odolného plastu nebo ve formě nálepek s odolnou povrchovou úpravou. Jejich odolnost musí odpovídat prostředí, ve kterém jsou umístěny, a to zejména pokud jde o nebezpečné a agresivní prostředí.

Kam se umísťují?

Bezpečnostní tabulky musí být umístěny na dobře viditelná místa, kde je mohou lidé snadno a rychle spatřit. Umístění tabulek je často regulováno právními předpisy, které specifikují, kde a jak mají být tabulky instalovány.

Bezpečnostní tabulky a BOZP

Bezpečnostní tabulky jsou úzce spojeny s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Správný výběr a umístění těchto tabulek je klíčové a podléhá kontrole státní inspekce. Při nesprávném umístění nebo nedostatku tabulek mohou být uděleny pokuty. Pro jistotu správného výběru a rozmístění bezpečnostních tabulek je možné objednat si audit od odborníků na BOZP.

Bezpečnostní tabulky v náročném prostředí

V problematických prostředích je důležité, aby bezpečnostní tabulky byly dobře viditelné i za špatných světelných podmínek, například v tmavých, zamlžených nebo špatně osvětlených prostorách. V těchto případech se používají tabulky s látkami viditelnými za snížené viditelnosti.

Barvy a tvary bezpečnostních značek

Bezpečnostní tabulky používají různé barvy a tvary k signalizaci specifických informací:

 • Žluto-černý trojúhelník: Výstraha a nebezpečí.
 • Červený čtverec s bílým symbolem: Požární ochrana.
 • Červenobílé mezikruží: Zákaz.
 • Modrobílý kruh: Příkaz.
 • Zelenobílé obdélníky a čtverce: Informace o bezpečí.

Velikost bezpečnostních tabulek

Velikost bezpečnostních tabulek musí být dostatečná, aby byly informace snadno čitelné. Správnou velikost určuje norma ČSN ISO 3864-1.

Druhy bezpečnostních značek

Bezpečnostní značky se dělí do několika kategorií:

 • Zákazové značky: Kruhové, červený okraj a přeškrtnutí, černý symbol na bílém poli.
 • Výstražné značky: Trojúhelníkové, černý symbol na žlutém poli.
 • Příkazové značky: Modré kruhy s bílým symbolem.
 • Informační značky: Zelené obdélníky nebo čtverce s bílými symboly.

Legislativa a bezpečnostní značky

Podle zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů musí zaměstnavatelé zajistit správné umístění bezpečnostních značek a značení na všech pracovištích, kde hrozí úrazy. Červené, modré, žluté a zelené značky mají specifické významy a musí být správně používány.

Udržování bezpečnostních tabulek

Bezpečnostní tabulky je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byly stále čitelné a funkční. Výrobci nabízejí tabulky a značky v pevném plastovém nebo samolepicím provedení a v různých velikostech, včetně fotoluminiscenčních materiálů pro použití v tmavých prostorách.

Speciální značení

 • Únikové cesty: Zelené značky s bílými symboly.
 • Nebezpečné prostory: Výstražné žluté značky s černými symboly.
 • Lékárnička: Zelená značka s bílým křížem.
 • Požární ochrana: Červené značky s bílými symboly.

Bezpečnostní tabulky hrají klíčovou roli v ochraně zdraví a bezpečnosti, a proto je důležité, aby byly správně umístěny a udržovány. Pro více informací a výběr vhodných tabulek je možné kontaktovat odborníky na BOZP.