Bezpečnost práce v laboratoři

22.03.2024

Práce v chemických a biologických laboratořích představuje vysoké riziko a není radno podceňovat její bezpečnostní opatření. Výskyt nebezpečných situací lze minimalizovat nebo dokonce eliminovat vhodným použitím ochranných a pracovních pomůcek.

Oblečení pro práci v laboratoři

Základem výbavy každého pracovníka laboratoře je bílé oblečení, které chrání kůži nebo civilní oděv před poškozením. Celým zapnutím laboratorního pláště se minimalizuje riziko kontaminace. Kvalitní obuv je klíčová pro prevenci úrazů z uklouznutí nebo pádu, což může vést k poškození vzorků i pracovníka. Laboratorní rukavice jsou nezbytné jak pro ochranu pracovníka, tak pro ochranu vzorků před kontaminací. Mezi nejpoužívanější materiály patří latex a vinyl, s možností volby s pudrem nebo bez něj. Laboratorní brýle jsou zásadní pro ochranu zraku, zejména pokud pracovník má dlouhé vlasy, měly by být sepnuty.

Pravidla při práci v laboratoři

Ve laboratoři je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit. Před opuštěním laboratoře si musí pracovník vždy důkladně umýt ruce mýdlem. Udržování klidu a maximální čistoty je zásadní. Každá láhev v laboratoři musí být jednoznačně označena. Pevné chemikálie se nikdy nemanipulují rukama, ale pouze čistými laboratorními nástroji. Při kontaktu s chemikálií je nutné pokožku okamžitě opláchnout a umýt. Malé zátky se nikdy neodkládají na stůl. Při manipulaci s nádobami je důležité dbát na správné jejich umístění.

Zásady při ředění chemikálií

Při ředění koncentrovaných kyselin je důležité postupovat opatrně, vléváním kyseliny do vody a nikdy naopak. Při práci s hydroxidem sodným nebo draselným se postupuje podobně, s důrazem na opatrné a pozvolné přidávání do vody. Po rozlití koncentrovaných kyselin je nutné provést ředění s vodou a následnou neutralizaci. Veškeré práce s chemikáliemi jsou prováděny v ochranných rukavicích.

Bezpečnostní opatření při práci v laboratoři jsou klíčová pro prevenci úrazů a kontaminace. Dodržováním předpisů a zásad lze minimalizovat rizika a zajistit bezpečné pracovní prostředí.