Druhy hasících přístrojů

18.02.2024

Hasící přístroje jsou nezbytným vybavením pro různé druhy provozů, kde hrozí nebezpečí požáru. Existuje několik typů hasících přístrojů, z nichž každý je vhodný pro jiné typy požárů.

Vodní hasící přístroje jsou efektivní pro hašení pevných látek, jako je dřevo, papír a textil. Není však vhodné je používat na elektrická zařízení nebo hořlavé kapaliny.

Pěnové hasící přístroje vytvářejí vrstvu pěny, která brání přístupu kyslíku, což je efektivní pro hašení hořlavých kapalin jako benzín nebo oleje.

Sněhové hasící přístroje, známé také jako CO2 přístroje, vytvářejí suchý sníh, který dusí oheň tím, že vytlačuje kyslík z okolí hořícího materiálu. Jsou vhodné i pro hašení zařízení pod napětím.

Práškové hasící přístroje jsou univerzální a používají chemický prášek k hašení požáru. Jsou účinné na všechny třídy požárů kromě hořlavých kovů.

Halonové hasící přístroje jsou podobné práškovým, ale obsahují látky, které poškozují ozónovou vrstvu, a proto se již méně používají.

Existují také hasící přístroje s náplní Pyrocool, které mají chladící efekt a jsou vhodné například do automobilů.

Je důležité znát třídy požárů, abyste věděli, jaký druh hasícího přístroje použít v případě požáru. Pevné látky jsou třída A, kapalné látky třída B, plynné látky třída C a hořlavé kovy třída D. Každá třída vyžaduje specifický přístup k hašení.