Měření hluku z hlediska BOZP

19.05.2024

Dlouhodobý a silný hluk je nejen nepříjemný a způsobuje bolesti hlavy, ale především může nenávratně poškodit sluch. Proto je nutné mít přesně naměřené hodnoty a podle nich používat potřebné ochranné pomůcky.

Hluk na pracovišti

Hluk není vždy příjemný. Vlastně málokdy je táhnoucí se a nekonečný hluk příjemný, obzvlášť pak na pracovištích. Většina z nás pracuje v hlučnějším prostředí, což při osmihodinové pracovní době pět dní v týdnu znamená nápor na naše uši. Dlouhodobý hluk může nenávratně poškodit sluch, takže je nutné jej chránit. Naštěstí existuje předepsané měření hluku na pracovištích. Pokud měření zjistí, že se jedná o příliš hlučné prostředí, které může sluch poškodit, jsou nařízeny zvláštní podmínky a ochranné pomůcky a často tito pracovníci získávají vyšší plat.

Proč se hluk na pracovištích měří?

Hlavním důvodem je ochrana sluchu pracovníků a ostatních osob, například náhodných kolemjdoucích v případě venkovních nebo polovenkovních pracovišť. Existují také určité parametry pro sousedící objekty. Pro nikoho není příjemné, pokud pozdě večer ve vedlejší dílně, která sousedí s rodinným domem, se ozývají hlučné rány. I z tohoto důvodu jsou předepsané podmínky pro užití hluku na pracovištích v určitých časech.

Dělení hluku na pracovišti

Podle stupnice decibelů se pracoviště a veřejná místa dělí na tři základní kategorie. Klidné prostředí zahrnuje přírodu, parky, knihovny, čekárny u lékařů a domácí prostředí, kde hluk dosahuje maximálně třiceti decibelů. Recepce a větší kanceláře patří do klidného prostředí, ale s vyšší úrovní hluku.

Hlučnější a nejhlučnější oblasti

Menší dílny a výrobní haly jsou místa, kde hluk nepřesahuje sedmdesát decibelů a patří do středně hlučných míst. Sem patří i svařovny, dřevoobráběcí dílny a větší prostory. Hlasitá pracoviště jsou ta, kde se běžně pracuje s motorovými pilami, bruskami, pilami a podobným nářadím, kde hluk dosahuje devadesáti decibelů a více. Mezi nejhlučnější pracoviště patří oblasti kombinované s dopravou, blízkost startu letadel, helikoptér a nejhlučnější jsou exploze, výbuchy či ohňostroje.

Cena za měření hluku

Měření hluku na pracovišti je nutné dle ustanovení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je nezbytné mít hlučnost na pracovišti ověřenou odbornými pracovníky. Firmy, které se na měření hluku specializují, si za svou práci účtují několik tisíc korun, v závislosti na rozsahu objektu a potřeb pro měření. Výsledkem je certifikát, který udává naměřené hodnoty a určuje potřebu pracovních a ochranných pomůcek. Hluk na pracovišti není radno podceňovat, a to jak pro ochranu vlastní, tak pro ochranu pracovníků.