Zenco BOZP

Bezpečnost práce - Požární ochrana - HACCP - Revize

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dodržovat zásady BOZP je jedna ze základních povinností podnikatele. Povinné školení, audity a prověrky Vám provedeme a ochráníme Vás a Vaše podnikání. Umíme BOZP pro všechny obory podnikání. 

Dále o službě ZENCO BOZP
 

PO

Požární ochrana

Dodržovat PO je povinnost každého podnikajícího subjektu, ať už je vlastník nemovitosti nebo v nájmu. Opět jsou povinná školení, preventivní požární prohlídky a revize. Vše pro Vás v platných termínech zajistíme.

Dále o službě ZENCO Požární ochrana

HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů

Pokud máte restauraci, kavárnu nebo vinárnu, jistě víte, že je HACCP pro Vás povinný. Tato povinnost se ale týká úplně všech podnikajících subjektů nakládajících s potravinami. Skladujete, převážíte nebo vyrábíte potraviny nebo potravinové doplňky? 

 Dále o službě ZENCO HACCP

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Zajistíme Vám analýzu a také implementaci GDPR na míru. Zajistěte si vhodnou ochranu pro Vaši společnost. Vše na míru pro Vaší společnost. 

Dále o službě ZENCO GDPR

Kompletní servis bez starostí

Hlídáme termíny, vyřídíme Vaše povinnosti, zastoupíme Vás.

Naše služby by měly zajistit bezstarostný chod Vašeho podnikání. O povinnosti spojené se zákonnými povinnostmi BOZP, PO, GDPR a HACCP  se postaráme my. 

Zajistěte si konzultaci zdarma. Vše Vám rádi vysvětlíme. Naše řešení je přehledné, jednoduché a plně vyhovující všem zákonným povinnostem a předpisům.

Zastoupíme Vás u kontrol inspektorátu práce, hygieny a hasičů. 

Protection & Safety

Veškeré naše činnosti provádíme v souladu s certifikovaným systémem řízení kvality podle normy ISO 9001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ISO 45001.

10 let zkušeností

Máme desetiletou zkušenost v oblasti BOZP a PO. Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, včetně zastupování.

Školení s garancí

Proškolíme BOZP a PO (vč. školení řidičů a první pomoci) s poradenskýmí službami a smluvními garancemi zákonné legitimity

Individuální přístup

Přizpůsobíme dokumentaci a školení konkrétnímu provozu dle Vašich individuálních podmínek. Máme osobní přístup, vyzkoušejte nás.

Jsme členem Komory BOZP a PO České republiky

která je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR, Českého svazu vědecko technických společností a od roku 2003 i členem Evropské sítě organizací sdružujících odborníky z oblasti BOZP - ENSHPO (European Network for Safety and Health Professional Organizations).¨

Svoji činnost pro Vás si rádi obhájíme 

Denně úspěšně zastupujeme naše klienty u kontrol státních dozorových orgánů.

Krajské hygienické stanice (KHS) představují správní úřady pod Ministerstvem zdravotnictví České republiky s hlavním úkolem v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Jejich činnost je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., zejména v § 82, a zaměřuje se na hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo, která mohou vyplývat z přírodních, životních a...

Odbor prevence se v rámci Hasičského záchranného sboru (HZS) zaměřil na kontrolní činnost, která představuje klíčovou část zabezpečení státní správy v oblasti požární ochrany (PO). Odbor prevence, odpovědný za tuto kontrolní činnost, se nejen stará o provádění kontrol na poli požární ochrany, stavební prevence a zjišťování příčin požárů, ale také...

Pracovněprávní vztahy jsou pro mnohé složitým labyrintem, ve kterém se často těžko orientuje. Zaměstnavatelé někdy využívají neznalosti svých zaměstnanců a porušují pracovní předpisy. Aby se tomu předešlo, jsou tu kontrolní orgány, jako Inspektorát Práce, které sledují dodržování povinností a bezpečnostních standardů.

Naši významní klienti


O našich úspěšných projektech a spokojených partnerech se dozvíte na naší stránce s referencemi. Prozkoumejte, jak jsme společně s našimi klienty dosáhli vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Umíme všechny obory

BOZP a požární ochranu poskytujeme ve všech oblastech a oborech.

BOZP pro soukromé firmy

BOZP ve zdravotnictví 

BOZP pro státní správu, 

BOZP a BOZ pro školy

Přečtěte si jako první, co je nového

Svařovací technologie se využívá v široké škále odvětví, jako je strojírenství, stavebnictví, opravářství a služby. Nejběžnější metodou svařování je tavné svařování, které zahrnuje místní ohřev a roztavení spojovaných částí bez použití tlaku. Patří sem zejména obloukové svařování, při kterém se ohřev provádí elektrickým obloukem, a plamenové...

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Školení bezpečnosti práce pro uklízečky je klíčové v zajištění jejich ochrany a bezpečnosti při výkonu práce. Každé zaměstnání nese určitá rizika a uklízečky nejsou výjimkou, zejména pokud jde o práci s chemikáliemi.


Budujte svojí kariéru v Zenco BOZP

Pracujte s TOP firmou pro bezpečnost práce.

"Se Zenco BOZP otevíráme dveře k jedinečné příležitosti pro ambiciózní Obchodní manažery bezpečnosti práce a požární ochrany! Staňte se tvůrcem své vlastní cesty k úspěchu v oblasti BOZP a PO. Naše přední postavení v tomto odvětví vám poskytne stabilní základnu pro rozvoj kariéry, a to včetně konkurenceschopné měsíční provize nad 50 000,-Kč.

Připojte se k týmu společnosti Zenco BOZP a buďte klíčovým hráčem v administrativě BOZP a PO! Nabízíme zajímavou práci na HPP s mzdou od 25 000,-Kč do 35 000,-Kč, která bude postupně rostoucí v souladu s vaším profesionálním růstem.

Technik BOZP

17.01.2024

Pro rozšiřující se tým hledáme nové kolegy s vášní pro bezpečnost práce a požární ochranu. Jsme otevření jak zkušeným profesionálům, tak i ambiciózním absolventům s touhou růst v oboru. Tato pracovní pozice nabízí komplexní zodpovědnost za oblast BOZP a PO u našich obchodních partnerů.

Objednejte si naše služby  723 114 113

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.