BOZP v kuchyni

17.12.2023

Bezpečnost práce v restauraci a kuchyni: povinnosti BOZP

V prostředí gastronomie jsou pracovní úrazy častým jevem, přičemž jejich následky mohou být závažné a v některých případech doživotní. Bezpečnost práce v restauraci a kuchyni patří mezi náročnější oblasti, avšak s partnerem jako je ZENCO BOZP můžete mít jistotu, že vaše povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou zvládnuty s profesionalitou a precizností.

Rizika spojená s prací v restauraci a kuchyni: Různorodost pracovních činností v gastronomii zahrnuje mnoho faktorů, které představují vysoké bezpečnostní riziko. Od popálení horkým olejem, uklouznutí na mokré podlaze, až po řezání ostrými noži, jsou zaměstnanci vystaveni mnoha viditelným i neviditelným rizikům.

Viditelná rizika zahrnují mimo jiné:

 • Popáleniny horkými tekutinami či ohněm.
 • Poranění nástroji a vybavením kuchyně.
 • Uklouznutí na mastných nebo mokrých podlahách.
 • Elektrické nebezpečí.

Neviditelná rizika můžou zahrnovat:

 • Nedostatečné odvětrávání a ventilace.
 • Špatná manipulace s chemikáliemi.
 • Náhlé změny teplot a nebezpečí z mikrovlnné trouby.

Povinnosti BOZP v restauraci a kuchyni: Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce se odvíjejí od specifik provozu, a proto je klíčové začít s vytvořením registru rizik. Tento krok umožní identifikovat rizika a následně přijmout preventivní opatření. ZENCO BOZP vám pomůže s kontinuálním vyhledáváním a vyhodnocováním potenciálních rizik a zajistí, že budete splňovat veškeré zákonné požadavky na bezpečnost práce.

Povinnosti majitele restaurace zahrnují mimo jiné:

 1. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců.
 2. Poskytnout školení v oblasti BOZP.
 3. Vytvořit a aktualizovat registr rizik.
 4. Pravidelně provádět kontroly a revize zařízení.
 5. Zpracovat dokumentaci BOZP a PO.
 6. Evidovat pracovní úrazy a aktualizovat traumatologický plán.

Partnerský přístup ZENCO BOZP a široká nabídka bezpečnostních služeb zahrnuje i odborné poradenství, které vám pomůže s dodržováním všech povinností a zajištěním maximální bezpečnosti v restauračním prostředí.

Díky spolupráci s ZENCO BOZP získáváte nejen komplexní bezpečnostní řešení, ale i partnera, který vám pomůže chránit vaše zaměstnance a podnik před riziky spojenými s prací v gastronomii. Navštivte ZENCO BOZP a zajistěte si bezpečný provoz své restaurace či kuchyně.