Školení řidičů referentských vozidel

Školení BOZP

Hledáte řešení, jak získat co nejvíce informací a zkušeností s řízením referentských vozidel? Pokud je i Vaší povinnosti absolvovat školení týkající se řízení referentských vozidel, stačí se jen obrátit na tu správnou firmu, která vše potřebné zajišťuje.

Školení řidičů referentských vozidel

Jak probíhá školení referentských vozidel? Výuku vedou vždy praktici z oboru, kteří mají bohaté zkušenosti s aktuálním provozem. Aby se člověk něčemu naučil a pochytil vše podstatné, je potřebná zajímavá forma, při níž jsou prezentovány zajímavé případy, videa, ukázky, příběhy z praxe, apod., díky čemuž si velmi dobře řidič zapamatuje vše důležité. Všichni lektoři musí mít profesionální znalosti, přehled o zákonech, normách a pravidlech. Je naprostou samozřejmostí, že ovládají veškeré aktuální změny a novinky, které se v legislativě objevují. V rámci školení jsou zodpovězeny všechny praktické otázky účastníků.

Pro koho je školení řidičů referentských vozidel určeno?

Školení řidičů referentských vozidel je povinen absolvovat naprosto každý zaměstnanec, který používá služební vozidlo při svém zaměstnání. Forma školení řidičů motorových vozidel do 3.5 tuny není zákonem upravená a lze jej provádět jak osobně, tak i cestou internetu. Školení řidičů referentských vozidel se provádí dle zákona č. 155/2000 Sb., § 133, 135 a 273.

Co je obsahem školení řidičů referentských vozidel?

Co všechno se řidiči naučí v rámci školení? Po ukončení školení budou mít dokonalou znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy, znalost preventivní údržby vozidel, ekonomického používání vozidel, znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla, znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích včetně znalosti související s odpovědností řidiče při přepravě cestujících.

Kde probíhá školení řidičů referentských vozidel?

Školení se realizuje tam, kde je to pro zadavatele nejvhodnější a nejpohodlnější. Buďto se může konat v prostorách firmy, která školení provádí, nebo přímo u zákazníka, ve firmě nebo v jiném objektu, který stanoví zadavatel. Výcviku se můžou zúčastnit i ti řidiči, kteří nepodléhají povinnému školení řidičů referentských vozidel, ale kteří mají o školení zájem a rádi by rozšířili své znalosti.

Proč absolvovat školení řidičů referentských vozidel?

Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, poté jsou zde dle zákoníku práce určité povinnosti, které je potřeba dodržovat. O jaké povinnosti se jedná? Zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance zajistit školení řidičů referentských vozidel. Bez něj není zaměstnanec oprávněn řídit služební vozidlo v rámci zaměstnání.

Školení řidičů vede k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci.

Navíc je zde povinnost pravidelně ověřovat znalost takových předpisů a průběžně kontrolovat jejich dodržování. Zatímco zaměstnavatel je povinen školení zajistit, zaměstnanec je povinen se školení účastnit a podrobit se ověření svých znalostí. Firmy, které zajišťují školení zaměstnanců, nabízejí pro zaměstnavatele termíny, které vyhovují potřebám jeho firmy. Stejně tak záleží na zaměstnavateli, jaké místo pro školení řidičů zvolí.

Potvrzení o proškolení řidičů referentských vozidel

Po absolvování školení obdrží každý řidič potvrzení o proškolení, které je potřeba mít následně při řízení služebního vozidla u sebe a v případě vyžádání se jím prokázat. Nehledejte problémy ve školení řidičů a obraťte se na profesionální firmu, která vše vyřídí za Vás a k Vaší maximální spokojenosti. Pokud budete s firmou spokojeni, můžete s ní spolupracovat i nadále.