Revize hasicích přístrojů

Kontroly a zkoušky hasicích přístrojů

Součástí celkové požární ochrany je i revize hasicích přístrojů. Každá firma je povinná vlastnit hasící přístroj bez ohledu na její velikost a splňovat všechny požadavky dle zákona 246/2001 Sb.

Správný výběr a funkčnost hasicích přístrojů

Velice důležité je správný výběr hasicího přístroje a stejně tak i jeho funkčnost. I když s ním dlouho dobu nemanipulujete je v rámci prevence před hrozícím nebezpečím, nutná pravidelná kontrola, kterou udává četnost pravidelných a revizních kontrol.

Jak často kontrolovat hasící přístroje?

Kontrola hasicího přístroje by měla probíhat minimálně jednou za rok, a to přímo u jeho majitele. Jinak lze také kontrolu provést u naší společnosti ZENCO BOZP, kdy za Vámi vyšleme odborně proškoleného specialistu, který hasící přístroj zkontroluje. Objeví-li nějakou závadu, hasící přístroj si odveze do dílny a provede tlakové zkoušky, případně opraví, utěsní ventil a nakonec přístroj naplní a natlakuje. Kontrolu provedené přímo na místě jsou velice rychlé.

Kontrola hasícího přístroje a pojištění

Zákon si udává, jak často a kdy provádět kontroly hasících přístrojů v rodinném domě, ale přesto je důležité hasící přístroj minimálně jednou za rok nechat projít revizní kontrolou v dílně odborníka naší společnosti, který jej důkladně zkontroluje a opatří štítkem. Nakonec Vám o kontrole vystaví revizní zprávu, kterou je nutné si uložit až do další kontroly a v případě požáru, kdy jí hasiči i pojišťovna může vyžadovat jej předložíte.

Revizní kontroly hasicích přístrojů dle typu:

Vyhláška zákona určila, jak často, který typ hasicího přístroje kontrolovat. Běžné kontroly se dle zákona provádí jednou ročně. Jde-li o hasicí přístroj s náplní, vodu s přísadami, musejí tyto typy každé tři roky absolvovat dílenskou servisní kontrolu. Kde se provádí i periodická tlaková zkouška nádoby, a další kontroly a opravy, které zajistí bezpečnost a funkčnost hasicího přístroje. Jedná se o vodní hasicí přístroj mrazuvzdorný, se smáčedlem a pěnidlem. U všech ostatních typů hasicích přístrojů je povinná kompletní revizní kontrola každých 5 let. Jsou to především hasicí přístroje práškové, sněhové, pěnové a halotronové.

Revizní zpráva a štítek

Revizní kontrola musí obsahovat doložitelnou revizní zprávu a hasící přístroj musí být označen datem poslední kontroly.

Revize hasících přístrojů u společnosti ZENCO system

Revize hasicích přístrojů je důležitou složkou v oblasti požární ochrany, kterou Vám rádi profesionálně zabezpečíme.