Pokuty za nezpracovanou dokumentaci v PO

12.01.2024

Ohrožení požárem vyžaduje náležitou péči, ať už spravujete rekreační chatu, podnikáte či provozujete rozsáhlý průmyslový závod. Předpisy týkající se požární ochrany neznají kompromisy, neboť se dotýkají bezpečnosti a života nejen vašich zaměstnanců, ale i vás samotných. S dohledem státního požárního dozoru a sankcemi dosahujícími až do výše milionu korun je nezbytné, aby byla zpracována adekvátní dokumentace požární ochrany.

Statistiky Hasičského záchranného sboru ukazují, že nedostatečná dokumentace představuje hlavní podíl pokut v méně i více rizikových provozech. Tato dokumentace, základní povinnost každé právnické a podnikající fyzické osoby, zahrnuje začlenění činností do kategorie s požárním nebezpečím, požární poplachové směrnice, požární knihu, značení únikových východů a zákazové značky, tematický plán, časový rozvrh a záznamy o školení zaměstnanců.

Kontroly pracovišť a dokumentace provádí Hasičský záchranný sbor kraje. Pokud jsou zjištěny nedostatky, mohou být uděleny pokuty až do výše 500 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč za vážnější přestupky proti pravidlům PO, zejména v oblastech zvýšeného nebo vysokého požárního rizika. Investování do kvalitní dokumentace je proto klíčové pro eliminaci vysokých sankcí a zajištění bezpečnosti.

Nedodržení povinností v oblasti požární ochrany nejenže vystavuje firmu pokutám, ale může vést k omezení nebo zastavení provozu. Pro kompletní požární bezpečnost je nezbytná spolupráce s odborníky, kteří zajišťují kompletní dokumentaci, školení zaměstnanců a plán požární ochrany v jednom balíčku. Tím získáte jistotu, že všechny povinnosti jsou řádně splněny a váš majetek a zaměstnanci jsou v bezpečí. 

Nezapomeňte, že pokuty mohou dosáhnout až do výše milionu korun.