Bezpečnost práce s diisokyanáty

23.11.2023

Od 24. srpna 2023 je zakázáno profesionální a průmyslové použití výrobků s obsahem těchto látek nad 0,1 % osobami, které neabsolvovaly speciální odbornou přípravu, a to včetně OSVČ. 

Povinnost školení

Proto je nutností zajistit školení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik pro všechny osoby, které s touto látkou pracují. 

Nebezpečí diisokyanátu

Nebezpečí diisokyanátu spočívá především v tom, že se jedné o látky senzibilizující dýchací cesty a kůži. Což je hlavní důvod, proč jsou na tuto látku uvalována prohibitivní opatření. Přičemž nejčastější forma expozice je inhalace výparů či přímá expozice s nechráněnou pokožkou. Při práci s těmito hmotami musíme brát v potaz také jejich koncentraci ve vzduchu, zvláště potom při nepříliš vhodném odvětráváním. 

V krajních případech může dlouhodobá nechráněná expozice vyvolávat astmatické záchvaty a v plicích změny plicní tkáně. Problematika se týká například polyuretanových hmot, jako jsou pěny, tmely, lepidla nebo nátěry. 

Na etiketě obalů musí výrobce či dovozce uvádět info, resp. větu "Vyžaduje odpovídající odbornou přípravu", nebo obdobného znění. 

Dle tohoto lze poznat, zda směs obsahuje diisokyanáty. 

Konkrétní příklady výrobků (WEICON): 

 • Urethan 45 Pryskyřice
 • Urethan 60 Pryskyřice
 • Urethan 80 Pryskyřice
 • Opravárenská páska
 • Opravárenská sada na potrubí
 • Opravárenská sada na pásy
 • Easy-Mix PU 90
 • Easy-Mix PU 240
 • Easy-Mix PU Krystal
 • Urethan 85 tvrdidlo
 • Primer G tvrdidlo
 • Polyuretan Flex 310
 • Fast-Bond