Audit BOZP

05.12.2023

Audit bezpečnosti práce (BOZP) představuje systematický přezkum systémů a kontrol, které zajišťují bezpečnost práce, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky ve firmě. Provedení tohoto auditu je doporučováno zejména větším firmám s vyšším rizikem provádět alespoň jednou ročně. Cílem auditu je identifikovat potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti a vypracovat akční plán na jejich zmírnění. Je to důležitý nástroj pro budování kultury bezpečnosti v organizaci a součást systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.

 • Co je audit BOZP?

  • Audit BOZP je systematický přezkum systémů a kontrol bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
  • Zahrnuje prověření provozních zásad, pracovních postupů a technologických procesů.
 • Proč provádět audit bezpečnosti práce?

  • Identifikace a zmírnění zdravotních a bezpečnostních rizik na pracovišti.
  • Budování kultury bezpečnosti a plnění legislativních povinností.
 • Jaké jsou výhody auditu BOZP?

  • Identifikace prioritních rizik a poskytnutí informací k jejich snížení.
  • Identifikace oblastí pro zlepšení a vytvoření akčního plánu.
 • Proč je audit bezpečnosti důležitý?

  • Zvyšuje šance na prevenci bezpečnostních problémů a nákladů.
  • Zefektivňuje procesy, zvyšuje bezpečnost a produktivitu.
 • Jak se audit liší od hodnocení rizik?

  • Audit identifikuje systémové chyby a nedostatky, zatímco hodnocení rizik se zaměřuje na konkrétní nebezpečí.
  • Audit je nezávislý a systematický proces pro získání důkazů.
 • Klíčové prvky úspěšného auditu BOZP:

  • Závazek společnosti a angažovanost na všech úrovních.
  • Správné auditorské nástroje a efektivní spolupráce týmu.
 • Jak se připravit na audit BOZP?

  • Vytvoření modelu hodnocení rizik a akčních plánů.
  • Zohlednění mezinárodních, regionálních a národních standardů BOZP.
 • Osvědčené postupy při realizaci auditu BOZP:

  • Přizvat kompetentní tým a zvolit vhodné nástroje.
  • Sběr dat, řízení rizik a důkladné zprávy o auditu.
 • Jak udělat audit BOZP na pracovišti?

  • Průzkum všech aspektů podnikání s potenciálem způsobit mimořádnou událost.
  • Zahrnutí kontrol pracovního prostoru, operací, nástrojů a první pomoci.
 • Co se stane po auditu BOZP?

  • Zkontrolování a implementace získaných informací.
  • Zavedení nápravných opatření a prioritizace kontrol rizik.

Celkově je audit BOZP klíčovým prvkem pro udržení bezpečné pracovní kultury a prevenci potenciálních nebezpečí na pracovišti. Je to proces, který vyžaduje pečlivou přípravu, provedení a následné kroky ke zlepšení. Zajišťuje dodržování předpisů, ochranu zaměstnanců a dlouhodobou udržitelnost podniku.

Zvažujete audit BOZP ve vaší společnosti? Neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte Zenco BOZP.