Dokumentace požární ochrany

Požární ochrana

Dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany má přesná ustanovení, a také předepsané dokumenty, které musí obsahovat. Dost často se tato skutečnost podceňuje, nebo spíše majitelé firem tuto informaci nepobírají jako dost důležitou a hodně se také stává, že bohužel ani nemají novelizované údaje o tom, co vlastně všechno musí dokumentace požární ochrany obsahovat. Pak se stane, že přijde kontrola a najednou je udělena zbytečná pokuta.

Jak mít vše v pořádku

Proto pokud nevíte, co všechno je nutno zařídit, je vhodné, když spolupracujete s externisty, jež pro vás dokumentaci požární ochrany zpracují dle platných novel zákona i současných předpisů. Je to nejlevnější možná varianta, ideální pro menší firmy, protože v poslední době často kontroly chodí a chybějící údaje trestají.

Dokumentace požární ochrany musí obsahovat:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
  • Požární řád
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Řád ohlašovny požárů
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace požární ochrany
  • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců
  • Odborné přípravy preventivních prohlídek
  • Tematický a časový rozvrh školení požární ochrany
  • Požární knihu
  • Dokumentaci o činnosti požární hlídky

Kdo zpracuje dokumentaci požární ochrany

Je toho opravdu hodně, navíc to není vše, protože pokud se jedná o určité oblasti, obory se zvýšeným a vysokým rizikem, pak je mnoho dalších dokumentů, které je nutno zpracovat a mít. Stejně tak, co se týče školení, protože úvodní jsou povinná pro všechny, cyklická a pravidelná, odborně zaměřená pak jen pro ty, kteří pracují s vysokým rizikem vzniku požáru a tak dále.

ZENCO system s.r.o.

Pravidelně sledujeme novelizace zákona a včas své klienty o konaných změnách informujeme, stejně tak Vám včasně zpracujeme potřebnou dokumentaci požární ochrany. To je ideální způsob, jak mít vše v pořádku, protože při kontrole státních kontrolních orgánů přebíráme za výsledek kontroly odpovědnost.

Naši práci si u kontroly obhájíme

Skvělý způsob, jak mít celou dokumentaci požární ochrany v pořádku, je předat tuto činnost profesionální firmě, která má potřebné oprávnění. Vše zajistíme v maximální rychlosti a kvalitě tak jako stovkám našich spokojeným klientům.