ADR

Činnost bezpečnostního poradce OZO pro přepravu nebezpečných věcí

Naše nabídka služeb v oblasti ADR

Na základě osvědčení č. 2068 vydaným Ministerstvem dopravy ČR o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí působíme v celém rozsahu tohoto osvědčení, tj. zajišťujeme smluvně činnost bezpečnostního poradce a provádíme školení osob podílejících se na těchto přepravách dle ustanovení 8.2.3. Dohody ADR

Činnost bezpečnostního poradce OZO pro přepravu nebezpečných věcí.

Činnost bezpečnostního poradce OZO pro podniky, které přepravují nebezpečné věci, a pro podniky, které provádějí plnění, balení, nakládku a vykládku spojené s přepravou po silnici pro třídy nebezpečných věcí: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9,